Kobudo center (dibināta 2010 g.)

Mērķi un uzdevumi

Biedrības darbības pamatmērķis ir veicināt tradicionālo cīņas mākslu un veselīga dzīvesveida popularizāciju sabiedrībā. Iedzīvotāju zināšanu vairošana cīņas mākslu sfērā, papildinot viņu zināšanas ar galvenajiem cīņas mākslu principiem un pašaizsardzības metodēm, kā arī tradicionālo un mūsdienu pašaizsardzības veidu izpēte un attīstības veicināšana Latvijā, tajā skaitā:

- kobudo popularizācija un attīstīšana, kobudo lomas nostiprināšana personas vispārējās attīstības veicināšanā un veselības nostiprināšanā;

- draudzības un kultūras saišu veidošana un nostiprināšana starp dažādu cīņas mākslu pārstāvjiem Latvijā un ārvalstīs, dalīšanās uzkrātajā pieredzē, meistarības paaugstināšana, sadarbības attīstīšana un veicināšana starp Latvijas un ārvalstu cīņas mākslu klubiem;

- lekciju, konferenču, semināru, kongresu, intensīvo treniņu nometņu, stažēšanās, meistarklašu un citu izglītojošu, atveseļojošu un mācību pasākumu organizēšana tradicionālo cīņas mākslu un veselīga dzīvesveida popularizēšanai;

- projektu realizācija izglītības un sporta-veselības sfērā, zinātniski pētnieciskā darbība, jaunu tehnoloģiju izstrāde pašaizsardzības līdzekļu un metožu attīstības veicināšanai;

- veicināt sadarbību visu ieinteresēto fizisko un juridisko personu starpā dažādu tradicionālo cīņas mākslu virzienu izplatīšanai un apmācība tiesībsargājošajās iestādēs, apsardzes un drošības struktūrās;

- sadarbība ar Starptautisko miesassargu un drošības dienestu asociāciju (International Bodyguard and Security Services Association);


Aiki džudžutsu&aikido Džudžutsu Iaido Veselības cjigun
Igor Zaytsev Igor Zaytsev Igor Zaytsev Igor Zaytsev Igor Zaytsev Igor Zaytsev Igor Zaytsev